Bijzondere verrichtingen

Bij de uitvoering van de bijzondere verrichtingen gaat het om goede voertuigbeheersing in combinatie met goed letten op het andere verkeer. Zorg ervoor dat je de bijzondere verrichtingen op een veilige manier uitvoert en laat zien dat je je zelfstandig door het verkeer kan bewegen. Goed om je heen blijven kijken is heel belangrijk. Je houdt hierbij rekening dat je het overige verkeer zo min mogelijk mag hinderen.

Onder de bijzondere verrichtingen vallen de volgende onderwerpen:

– In rechte lijn achteruit rijden;
– Achteruitrijden van een bocht;
– Parkeren in een haaks of schuin vak;
– Fileparkeren;
– Omkeren door te steken;
– Omkeren door een halve draai;
– Hellingproef.

Als je met de TTT een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit tijdens het praktijkexamen overgeslagen.