BNOR

BNOR: Als je binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor een praktijkexamen, neem je elke volgende keer deel aan een `Nader Onderzoek Rijvaardigheid. Het BNOR examen duurt iets langer dan het reguliere CBR examen. Het BNOR examen wordt op een andere locatie afgenomen dan het CBR examen. Voor meer informatie: klik hier