Geslaagd of gezakt?

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag.
Gezakt: Wanneer je zakt voor het examen, legt de examinator uit welke onderdelen tijdens deze rit nog niet voldoende zijn uitgevoerd. Het is verstandig om hier nog even op te trainen voor je herexamen. Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt dan komt u in aanmerking voor een nader onderzoek.

Geslaagd: Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen.

Een aantal handige tips voor het praktijkexamen!

  • Zorg dat je op tijd in het examencentrum bent om eventueel nog te ontspannen.
  • Zorg dat je uitgerust deelneemt aan het examen
  • Ga van tevoren niet langer rijden, dit vermindert concentratie op je praktijkexamen.
  • Denk niet dat je bij een ingreep in het praktijkexamen direct gezakt bent, dit is namelijk niet waar.
  • Ga niet extra veel kijken of extra voorzichtig rijden
  • Ga niet anders rijden dan dat je geleerd hebt: doe alsof het een les is en doe alles wat je in die les ook zou doen.