Zelfstandig route rijden

Gebruik navigatie standaard in rijexamen auto! Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.

Een deel van de examen rit rijd je zonder aanwijzingen van de examinator. Je krijgt op enig moment de opdracht om een adres in het navigatiesysteem in te voeren. Dit gebeurt in stilstand. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat je de weg gaat vervolgen met behulp van het navigatiesysteem. Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich, wel de wijze waarop je de verkeerstaak uitvoert.